હું શોધું છું

હોમ  |

ફોરેન્સીક બાયોલોજી વિભાગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

આ વિભાગમાં શારિરીક પ્રવાહીઓ જેવા કે, લોહી, પરસેવો, વિર્ય, વાળ, દાંત, હાડકા, વિગેરેની તપાસ કરવામાં આવે છે. કંમ્પાઉન્ડ માઈક્રોસ્કોપ, કમ્પેરીઝન માઈક્રોસ્કોપ, માઈક્રોટોમ, લાયોફીલાઈજર, લેમીનારએરફલો, સુક્ષ્મજીવાણુંઓને કારણે પેથોજેનીક ફુડપોઈઝનીંગની ઓળખ માટેની કીટ, ઈનકયુબેટર વિગેરે સાધનોનો ઉપયોગ કરી ખુન, ખુનનો પ્રયાસ, બળાત્કાર, ફુડપોઈઝનીંગ, વેજીટેટીવ મટીરીયલ્સ, વગેરે કેસોની તપાસ કરવામાં આવે છે. આ વિભાગ દ્વારા ખોવાયેલ વ્યકિતના ફોટોગ્રાફસના આધારે ખોપડી પરથી તેની ઓળખ કરવા માટેની વિડીયોગ્રાફીક સુપર ઈમ્પોઝીસન પઘ્ધતિ વિકસાવેલ છે

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-07-2015