હું શોધું છું

હોમ  |

ફોરેન્સીક પ્રોહીબીશન પઝેશન વિભાગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

પ્રૉહીબીશન પઝેશન વિભાગ

ગુજરાતમાં હાલ પ્રોહીબીશન એકટ અમલમાં છે. તેને લીધે દારૂ પીવા અને રાખવા ઉપર પતિબંધ છે. પ્રોહીબીશન પઝેશન વિભાગ માં દેશી દારૂ, ફોરેન લીકર, આથા, ફેંચ પોલીસ, તાડી ,યુ.ડી કોલોન, ડીનેચર સ્પીરીટ, સ્પેશ્યલ ડીનેચર સ્પીરીટ તેમજ લઠ્ઠા વગેરે પ્રકારના નમુનાઓમાં ઈથાઈલ આલ્કોહોલનું પ્રમાણ તેમજ તેમાં રહેલા અન્ય ઘટકોનું પરીક્ષણ રાસાયણિક પઘ્ધતિથી કરી તેનો અહેવાલ આપવામાં આવે છે.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-07-2015