હું શોધું છું

હોમ  |

ફોરેન્સીક બ્લડ આલ્કોહોલ વિભાગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠળ સ્વીકારેલ લોહીના નમુનાઓમાં ઇથાઇલ આલ્કોહોલ તથા મીથાઇલ આલ્કોહોલ જેવા બાષ્પશીલ પદાર્થની હાજરી તેમજ પ્રમાણનું પરીક્ષણ સંપૂર્ણ સ્વયં સંચાલિત ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફિક હેડ સ્પેશ પધ્ધ્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ પધ્ધ્તિ પરિણામો એક્યુરેટ, પ્રિસાઇઝ અને રીપ્રોડ્યુસીબલ હોવાથી તેમજ ઝડપી હોવાથી રૂટીન પૃથક્કરણ માટે વપરાય છે. આ વિભાગ દ્વારા દારૂ પીધેલ વ્યક્તિઓના દરરોજના આશરે ૩૦૦ લોહીના નમુનાઓને પરિક્ષણ કરવામાં આવે છે.        

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-07-2015