હું શોધું છું

હોમ  |

ફોરેન્સીક ફોટોગ્રાફી વિભાગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

        આ વિભાગ દ્વારા ગુન્હા સ્થળ ઉપર જઇ સાયન્ટીફીક પધ્ધતી થી ફોરેન્સીક તપાસમાં મદદરૂપ થઇ શકે તે મુજબની ફોટોગ્રાફી તેમજ વિડિયોગ્રાફી કરવામાં આવે છે. આ વિભાગમાં વ્યક્તિની ઓળખ માટે બાયોમેટ્રીક પધ્ધતિથી પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

ફરિયાદ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-07-2015